RU LV EN

Dzintaru iela 39b,
Ventspils LV-3602, Latvija


tālr.:  +371 636 34 000_
fakss: +371 636 34 001_
    info@balticcoal.com

 
Kvalitātes un vides politika

   AS “BALTIC COAL TERMINAL” ir videi draudzīgākais ogļu pārkraušanas terminālis Baltijas jūras reģionā. Uzņēmums nepārtraukti pilnveido savu darbību un pakalpojumu sniegšanas procesus, lai paaugstinātu kvalitāti un nodrošinātu pēc iespējas minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi. Katru gadu uzņēmums veic nepieciešamās investīcijas vidi saudzējošu tehnoloģiju un infrastruktūras pilnveidošanā.

   AS “BALTIC COAL TERMINAL” īpaši rūpējas par kvalitātes un drošības prasību un standartu ievērošanu un ir atbildīga par sniegto pakalpojumu kvalitāti. Uzņēmuma darbības kvalitāti vadības jomā apliecina saņemtais ISO 9001:2015 sertifikāts. Šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmums strādā efektīvi un nepārtraukti pilnveido kvalitātes pārvaldības sistēmu. Tas ir kā visaugstākā līmeņa kvalitātes atbilstības apliecinājums gan klientiem un visām ieinteresētām personām, kā arī apliecinājums tam, ka uzņēmumā strādā augsti kvalificēti nozares profesionāļi.

   AS “BALTIC COAL TERMINAL” pieliek visas pūles, lai samazinātu ietekmi uz vidi. AS “BALTIC COAL TERMINAL” vides politika balstās uz vides pārvaldības sistēmu, kas veidota atbilstoši vides standarta ISO 14001 prasībām.

  AS “BALTIC COAL TERMINAL” ir izstrādājusi politiku un mērķus attiecībā uz būtiskiem vides aspektiem. Vērtējot būtiskumu, izmantoti tādi kritēriji kā aspektu ietekmes uz vidi parādīšanās biežums, ietekmes izplatība, energoresursu patēriņš, likumdošanas prasības. Balstoties uz minētajiem kritērijiem, noteikti būtiskie ekoloģiskie aspekti. Papildus informāciju iespējams iegūt darba dienās no 9.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 63634000.

  Savukārt, Latvijas Jūras administrācijas sertifikāts apliecina uzņēmuma aizsardzības sistēmas atbilstību Starptautiskajam kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksam (ISPS code).

   AS “BALTIC COAL TERMINAL” ir saņēmusi beztermiņa B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. VE14IB0003 ogļu un dzelzsrūdas koncentrāta pārkraušanai līdz 10.5 miljonu tonnu apjomā gadā.

   Lai nodrošinātu atbilstību atbilstošajiem standartiem, kā arī, lai veicinātu ilgtspējīgu, videi draudzīga uzņēmuma attīstību, uzņēmums savā darbība ievēro sekojošus principus:

        • Jaunāko tehnoloģisko sasniegumu pielietojums pakalpojumu sniegšanas procesā;

        • Izglītotu un profesionālu darbinieku piesaistīšana;

        • Normatīvo aktu ievērošana;

        • Normatīvo aktu ievērošana;

        • Sabiedrības sapratnes un atbalsta iegūšana.


 Kvalitātes sertifikāts ISO 9001:2015

 Kvalitātes sertifikāts ISO 14001:2015

 B kategorijas atļauja

 Kvalitātes un ekoloģijas politika

                                                © AS "BALTIC COAL TERMINAL"